home page about breed products contact contact contact

     

     

     

 

Facebook

      

      Ovisfarma  s.r.o. obhospodaruje 252 ha poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Udiča.

      V rastlinnej výrobe sa venujeme dorábaniu krmovín, zveľaďovaniu a skultúrneniu pasienkov, sme zapojení do agroenvironmentálneho programu a  tomu prispôsobujeme aj všetky agrotechnické úkony.

 

 

     Hlavnou činnosťou poľnohospodárskej prvovýroby je chov oviec plemena cigája. V roku 2000 sme zakúpili základné stádo v počte 180 ks. Postupne sme zvyšovali stav oviec na súčasných 650 ks, z čoho je 420 ks bahníc. Od roku 2003 je stádo zaradené do rozmnožovacieho chovu.
Ovce sú dojné, zamerané na produkciu mlieka, z ktorého sa následne vyrába ovčí hrudkový syr. Nadojené mlieko sa spracováva v malej mliekarni, ktorá je prispôsobená všetkým EU normám. Výrobky z ovčieho mlieka predávame priamo na farme.

Zaoberáme sa tiež chovom  psov plemena Border Collie a rekreačne aj chovu koní.

Úvod | Farmárske potreby | Farma Udiča | Výrobky z ovčieho mlieka | Border Collie | Fotogaléria | Kontakt
Copyright © Ovisfarma 2009